Polityka prywatności

Aktualizacja z 06 paźNovember 2017 r. 

1. Zakres niniejszego powiadomienia o ochronie prywatności

Niniejsze powiadomienie określa, w jaki sposób Weebly Inc., amerykańska spółka prawa handlowego („Weebly”, „my” w różnych odmianach gramatycznych) traktuje dane osobowe, które zbiera i otrzymuje z witryny internetowej www.weebly.com, od usługodawców prowadzących witryny, za pomocą narzędzi łączności, aplikacji mobilnych, z rynku aplikacji, za pomocą narzędzi elektronicznego obrotu handlowego i z innych źródeł (łącznie „serwis”).

W ramach działalności handlowej nie sprzedajemy danych osobowych naszych klientów. Wykorzystujemy udzielone nam informacje w celu prowadzenia i ulepszania naszego serwisu i w tym charakterze działamy jako kontroler danych oraz, w tej mierze w jakiej przetwarzamy dane, jako ich przetwórca.

W niniejszym powiadomieniu komunikujemy, jakie informacje zbieramy, jakie podejmujemy kroki, aby je chronić i zabezpieczać, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy oraz w jaki sposób można się z nami skontaktować, aby przekazać nam pytania i wątpliwości.

W niektórych częściach naszego serwisu, np. na platformie eCommerce,  użytkownik jest podmiotem kontrolującym dane a Weebly podmiotem przetwarzającym je. Jako podmiot przetwarzający dane Weebly nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą, której dane osobowe gromadzi i przetwarza na polecenie swojego użytkownika. Osoba będąca klientem naszego użytkownika i nie życząca sobie więcej kontaktów ze strony tego użytkownika powinna bezpośrednio kontaktować się z tym użytkownikiem.

Potwierdzamy, że macie państwo prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas jako podmiot przetwarzający, oraz do dokonywania ich zmian. Osoba pragnąca uzyskać dostęp, dokonać zmian lub usunąć nieprawidłowe dane osobowe powinna skontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem Weebly będącym podmiotem kontrolującym dane, nie zaś z Weebly. Jeśli podmiot kontrolujący dane zwróci się do Weebly o usunięcie danych osobowych – Weebly podejmie działania we właściwym terminie.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w imieniu naszych użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane w celu świadczenia usług na rzecz naszych użytkowników. Weebly zachowa te dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcia sporów i wykonania naszych umów. Weebly może przekazać te dane osobowe spółkom wspomagającym nas w świadczeniu usług. Dane osobowe przekazane naszym usługodawcom będącym osobami trzecimi są objęte warunkami świadczenia usług obowiązującymi między Weebly a jego użytkownikami.

2. Zbierane przez nas dane i informacje

(a) Dane osobowe. Zbieramy dane osobowe (np. imiona i nazwiska, adresy email, numery telefonów itd.) gdy użytkownik:

 • rejestruje u nas konto;
 • kontaktuje się z naszymi służbami obsługi klientów;
 • zapisuje się lub zostaje zaproszony do witryny Pro lub Business i zakłada w niej konto;
 • bierze udział w naszych promocjach, konkursach i loteriach;
 • ogłasza treści w witrynie lub na blogu Weebly;
 • zapisuje się jako developer aplikacji oraz
 • ogłasza recenzję z aplikacji na naszym Rynku aplikacji.

(b) Inne informacje o użytkownikach. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszego serwisu i z niego korzysta, automatycznie pobieramy i przechowujemy w plikach rejestracyjnych jego adres protokołu internetowego (IP), informacje o rodzaju przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP), obejrzanych i porzuconych stronach, systemie operacyjnym, dacie i godzinie dostępu, danych na temat sekwencji kliknięć oraz inne informacje o użytkowniku — w ramach naszych czynności analitycznych (oddzielnie i łącznie „automatycznie zebrane informacje”) w celu analizy ogólnych trendów oraz administrowania serwisem. Do zbierania innych informacji o użytkownikach stosujemy zezwolenia udzielane poprzez aplikacje mobilne. Nie łączymy automatycznie zbieranych danych z innymi informacjami zbieranymi o użytkownikach.

(c) Informacje bilingowe. Gdy użytkownik zapisuje się, aby uzyskać konto Weebly Starter, Pro lub Business, zarejestrować za naszym pośrednictwem domenę lub kupić inną płatną usługę, żądamy informacji bilingowych, aby móc dokonać transakcji. Informacje bilingowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej, adres email powiązany z PayPal i inne dane niezbędne dla dokonania transakcji.

Przechowujemy cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej, , informację o rodzaju karty kredytowej, imię i nazwisko, adres i niektóre inne informacje bilingowe, aby klient mógł w przyszłości zidentyfikować swoją kartę kredytową. Weebly nie przechowuje pełnych numerów kart kredytowych ani CVV2; te informacje zostają usunięte po dokonaniu transakcji.

Jeżeli abonament jest odnawiany automatycznie, upoważniony przez nas podmiot obsługujący płatności przechowuje informacje o płatności na swojej bezpiecznej bramce płatności dopóty, dopóki to jest potrzebne do realizacji warunków prenumeraty.

Wszystkie transakcje są przetwarzane poprzez standardowe łącze SSL/LTS pod ochroną co najmniej 128 bitowego szyfrowania.

(d) Technologie cookie i śledzenia. Weebly i nasze spółki podporządkowane, partnerzy i usługodawcy (np. partnerzy marketingowi, analitycy i obsługa klientów) mogą korzystać z plików cookie, pikseli oraz podobnych technologii w celu analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia instalacji aplikacji mobilnych i poruszania się użytkowników w naszych witrynach oraz w celu gromadzenia danych demograficznych o całej bazie użytkowników. Otrzymujemy od tych firm sprawozdania oparte na wykorzystaniu tych technologii, zarówno na bazie indywidualnej jak i zagregowanej.

ODWIEDZANIE WEEBLY ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI USTAWIONEJ NA AKCEPTOWANIE COOKIES LUB ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNYCH ALBO INNYCH RODZAJÓW OPROGRAMOWANIA INFORMUJE NAS, ŻE UŻYTKOWNIK CHCE KORZYSTAĆ Z NASZEGO SERWISU I ZGADZA SIĘ NA WYKORZYSTANIE PRZEZ NAS Z COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII W CELU UDOSTĘPNIANIA SERWISU.

Stosujemy cookies w rozmaitych celach, w tym bezwzględnie koniecznych, jak np. obsługa koszyka zakupów, do zapamiętania ustawień użytkownika, np. jego preferencji językowych, i potwierdzania jego tożsamości. Użytkownik może wpływać na korzystanie z niektórych plików cookie ze swojej przeglądarki lub w preferencjach systemu operacyjnego. Jeżeli decyduje się nie zezwalać na cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, lecz możliwość korzystania z niektórych jego funkcji lub obszarów może być ograniczona.

Współpracujemy z osobami trzecimi, które wyświetlają swoje ogłoszenia w naszym serwisie lub zarządzają naszymi reklamami w innych witrynach, takimi jak Facebook. Nasz partner może korzystać z technologii takich jak cookies w celu zbierania informacji o działaniach użytkownika w naszej witrynie lub na innych stronach, aby dostarczać ogłoszenia wybrane na podstawie informacji o jego zainteresowaniach i aktywności podczas przeglądania stron. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje te wykorzystywane były w celu dostarczania reklam opartych o zainteresowania, może przesłać swoją rezygnację, klikając tutaj. Ustawienia reklam Facebooka można zmieniać w Ustawienach własnego konta na Facebooku.

Użytkownicy przebywający w Europie mogą kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji o naszych adresowanych reklamach lub wyłączyć preferencje przeglądarki dotyczące cookies albo mogą zmienić swoje preferencje odnośnie cookies w przeglądarce lub w ustawieniach swojego urządzenia. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy o tematyce ogólnej.

(e) Usługi analityczne świadczone przez osobę trzecią. Niektóre części naszego serwisu wykorzystują usługi analityczne świadczone przez osobę trzecią, aby lepiej obsługiwać użytkowników.

 • Flurry. Można zrezygnować z korzystania z mobilnych usług analitycznych firmy Flurry na stronie Flurry Opt-Out. Ta rezygnacja odnosi się konkretnie do działań firmy Flurry i nie wpływa na aktywność innych sieci reklamowych i dostawców usług analitycznych, z których możemy korzystać. Po dokonaniu rezygnacji Flurry przestanie śledzić dane na urządzeniu zidentyfikowanym dzięki podanemu adresowi MAC lub za pomocą identyfikatora urządzenia w przyszłości, a także we wszystkich aplikacjach w ramach sieci Flurry.
 • Google W odniesieniu do sieci należy odwiedzić stronę rezygnacji z analityki Google i zainstalować dodatkowy program odpowiedni do swojej przeglądarki. W naszych aplikacjach mobilnych można w tym celu wybrać opcję „opt-out” w ustawieniach prywatności.
 • Google Tag Manager. Można zrezygnować z korzystania z usług mobilnych Google Tag Manager poprzez wybranie opcji „opt-out” w ustawieniach prywatności w naszych aplikacjach.

(f) Nie śledzić. Obecnie nie obsługujemy funkcji „Nie śledzić” (DNT,  Do Not Track). DNT jest to preferencja ustawiana w przeglądarce internetowej, która informuje odwiedzane witryny, że użytkownik nie chce być śledzony. Można uruchamiać lub wyłączać DNT poprzez ustawienia preferencji przeglądarki internetowej.

(g) Aplikacja mobilna. Po pobraniu serwisu i korzystaniu z niego za pomocą naszej aplikacji mobilnej automatycznie gromadzimy informacje dotyczące rodzaju wykorzystywanego urządzenia orazwersji systemu operacyjnego.

Korzystamy z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, dzięki któremu możemy lepiej poznać działanie serwisu na urządzeniu użytkownika. Za pomocą tego oprogramowania można rejestrować takie informacje, jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia mające miejsce w aplikacji, zbiorcze dane nt. korzystania z serwisu, treści, dane dotyczące wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji.

Ponadto okazjonalnie przesyłamy użytkownikowi aktywne powiadomienia, aby poinformować go o bieżących zdarzeniach i promocjach. Użytkownik może jednak wyłączyć aktywne powiadomienia na poziomie urządzenia. Aby móc przesyłać użytkownikowi odpowiednie powiadomienia, konieczne jest zebranie określonych informacji dotyczących urządzenia, takich jak system operacyjny, oraz informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

3. Zdolność prawna do zawierania umów

Osoby nie posiadające zdolności prawnej do zawierania umów, np. niepełnoletnie według przepisów swojego kraju lub regionu, nie mogą tworzyć konta Weebly ani z niego korzystać. Osoby te mogą tworzyć konto Weebly lub korzystać z niego pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub skorzystać ze specjalnego konta dla uczniów stworzonego przez nauczyciela za pośrednictwem education.weebly.com, pod warunkiem że nauczyciel uzyskał zgodę na piśmie od rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Korzystanie z informacji, udostępnianie, ujawnianie i przechowywanie informacji i danych

(a) Korzystanie. Weebly korzysta z informacji w celu dostarczania produktów i świadczenia usług, identyfikacji i uwierzytelnienia, eksploatacji, analityki i usprawnień, obsługi, w celach kontaktowych (np. wysyłania powiadomień związanych z korzystaniem z usługi), badawczych oraz w celach anonimowej sprawozdawczości. Do diagnozowania usterek serwisu lub technologii zgłaszanych przez użytkowników lub inżynierów, związanych z adresami IP kontrolowanymi przez określoną spółkę internetową lub ISP, oraz zapobiegania tym usterkom.

Adresy IP, informacje o przeglądarkach i sesjach mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Do diagnozowania i zapobiegania usterkom serwisu lub technologii zgłaszanym przez użytkowników lub inżynierów, związanym z adresami IP kontrolowanymi przez określoną spółkę internetową lub ISP.
 • Do oceny całkowitej liczby użytkowników z konkretnych regionów geograficznych korzystających z serwisu.
 • Do określenia, którzy użytkownicy mają uprzywilejowany dostęp do niektórych treści, usług lub oferowanych przez nas zasobów.
 • Do monitorowania oszustw i nadużyć oraz zapobiegania im.

Komunikacja marketingowa. Zapisując się do naszego serwisu, użytkownik może zgodzić się na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych. Jeżeli nie zrobił tego podczas rejestracji, może obecnie w każdej chwili zdecydować, że nie życzy sobie otrzymywać od Weebly ani od żadnego z partnerów Weebly e-maili zawierających treści marketingowe, promocje, loterie, konkursy czy biuletyny informacyjne, wykonując instrukcje anulowania subskrypcji zawarte w tych e-mailach lub wypisując się tutaj.

Połączenia telefoniczne i wiadomości głosowe.  Udostępniając swój numer telefonu użytkownik wyraża zgodę na użycie go przez Weebly w celu kontaktowania się z użytkownikiem z wykorzystaniem funkcji automatycznego połączenia z nagranymi wiadomościami i przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie numeru telefonu nie jest warunkiem zakupu produktów lub usług Weebly. Weebly może kontaktować się z użytkownikiem korzystając z każdego udostępnionego numeru telefonu, włącznie z numerami telefonicznymi udostępnionymi publicznie na stronie internetowej Weebly użytkownika dla celów:

•        zawiadomień związanych z kontem;

•        diagnozowania problemów z kontem;

•        rozwiązywania sporów;

•        ściągania wierzytelności;

•        w razie potrzeby – w celu obsługi konta użytkownika lub zapewnienia przestrzegania Warunków Świadczenia Usług i zasad polityki, przepisów prawa lub innych umów zawartych z użytkownikiem.

Weebly może także kontaktować się z użytkownikiem korzystając z automatycznego wybierania i nagranych wiadomości w celach marketingowych (np. prezentacji ofert lub promocji), jeśli użytkownik wyrazi zgodę na taką komunikację; zgoda użytkownika na otrzymywanie takich połączeń/wiadomości nie jest warunkiem zakupu żadnych produktów ani usług Weebly.

Weebly może gromadzić inne numery telefoniczne dla użytkownika i wykonywać ręcznie obsługiwane połączenia o charakterze niemarketingowym na te numery, a także automatycznie wybierane połączenia niemarketingowe na numery stacjonarne. Przy takich połączeniach mogą obowiązywać zwykłe stawki za czas połączenia i przesyłane wiadomości, włącznie z podwyższonymi stawkami w przypadku przekroczenia limitu abonamentowego.

Użytkownik, który nie jest zainteresowany otrzymywaniem takich komunikatów może zmienić preferencje w ustawieniach konta (Edytuj Profil), lub przesyłając nam w dowolnym momencie email za pośrednictwem

Członkostwo i rejestracja użytkownika w witrynie. Gdy użytkownik rejestruje się lub przyjmuje zaproszenie do rejestracji jako członek witryny internetowej prowadzonej przez użytkownika konta Pro lub Biznes, przechowujemy i wykorzystujemy jego dane osobowe wyłącznie w celu obsługi administracyjnej konta (np. konfiguracji konta czy zresetowania hasła). Aby dane rejestracyjne zostały usunięte, prosimy skontaktować się bezpośrednio z operatorem witryny.

Publicznie dostępne informacje. Jeżeli użytkownik udostępnił swoje dane osobowe online publicznie, np. na blogu, może to spowodować otrzymywanie niechcianych komunikatów od innych osób. Wszelkie informacje zamieszczane przez użytkownika na stronach publicznych mogą być czytane, przechowywane lub wykorzystywane przez innych użytkowników. Aby spowodować usunięcie swoich danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, należy przesłać wniosek za pośrednictwem naszego ośrodka pomocy. W niektórych przypadkach usunięcie danych osobowych może okazać się niemożliwe; w takiej sytuacji powiadomimy użytkownika o tym fakcie oraz jego przyczynach.

Zwracamy uwagę, że standardowa rejestracja domeny pokazuje osobowe dane kontaktowe w publicznej bazie danych WHOIS. Można ochronić swoje dane osobowe przed publicznym dostępem i zabezpieczyć się przed spamem, oszustwami, kradzieżą tożsamości i innymi zagrożeniami, wykupując od nas prywatną rejestrację.

Opinie. Oprócz innych zachęt, w serwisie publikujemy opinie zadowolonych klientów. Za zgodą użytkownika możemy opublikować jego opinię opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem. W celu aktualizacji lub usunięcia opinii należy skontaktować się z nami pod adresem testimonials@weebly.com.

(b) Udostępnianie danych osobowych. Weebly nie udostępnia nikomu uzyskanych danych osobowych o użytkowniku w trakcie korzystania przez niego z serwisu, z wyjątkami opisanym w tym powiadomieniu.

Weebly może udostępniać zabezpieczone dane osobowe użytkownika, gdy jest to niezbędne do dokonania transakcji, zapewnienia działania lub poprawy serwisu, lub skontaktowania się w tej sprawie z użytkownikiem, wykrycia oszustwa lub nieprzestrzegania przepisów eksportowych albo wykonania czynności na życzenie użytkownika. W celu pobierania opłat za towary i usługi korzystamy z usług osób trzecich. Osoby te są uprawnione do korzystania z danych osobowych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia nam usług; nie wolno im wykorzystywać tych danych do celów promocyjnych.

Niekiedy Weebly lub jej partner może sponsorować promocje, loterie lub konkursy na Weebly. Aby uczestniczyć w tych imprezach, użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu domowego, albo odpowiedzi na pytania. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji promocji, loterii czy konkursu i wykonywania związanych z tym czynności administracyjnych.

Nie będziemy bez zgody użytkownika udostępniać, sprzedawać ani odnajmować stronom trzecim danych osobowych użytkownika do ich celów promocyjnych.

Z uwagi na stały rozwój działalności dopuszczamy możliwość sprzedaży lub kupna całości lub części naszego przedsiębiorstwa. W takich transakcjach udostępnione nam dane osobowe użytkowników są składnikiem naszego majątku jako przedsiębiorstwa i zostaną przeniesione. Takie przeniesione dane osobowe objęte są gwarancjami przedstawionymi w niniejszym powiadomieniu o prywatności i w innych naszych powiadomieniach, na które użytkownik wyraził zgodę. Weebly użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej i/lub poprzez widoczną informację opublikowaną w witrynie. Takie powiadomienie będzie zawierać informacje o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej lub sposobach korzystania z danych osobowych użytkownika oraz o możliwościach wyboru związanych z jego danymi osobowymi.

(c) Ujawnianie danych. Weebly może ujawnić dane osobowe użytkowników w następujących okolicznościach:

 • W wybranych sytuacjach Weebly może ujawniać dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym m.in. żądania związane z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa. Możemy również ujawniać dane osobowe w zakresie wymaganym prawem, na przykład w odpowiedzi na wezwania i nakazy sądowe, w ramach postępowania sądowego, w celu ustanowienia lub egzekwowania naszych uprawnień, obrony przed pozwami lub jeżeli w naszej ocenie w takich okolicznościach ujawnienie jest wymagane lub stosowne.
 • Jeżeli uważamy, że jest to niezbędne do przeprowadzenia śledztwa, zapobieżenia nielegalnym czynom i podejrzewanemu oszustwu oraz podjęcia działań w reakcji na nie, a także w sytuacjach obejmujących potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego osób i naruszenia różnych warunków użytkowania naszej usługi oraz w sytuacjach, gdy wymaga tego prawo.

(d) Przechowywanie danych. Przechowujemy dane użytkownika przez cały okres aktywności konta lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi. Informacje dotyczące użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.

Instytucje edukacyjne w USA

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami na temat poufności danych dotyczącymi instytucji edukacyjnych w USA here.

Programy zapewniania ochrony danych z UE i Szwajcarią - U.S. Privacy Shield

Weebly jest uczestnikiem i uzyskał certyfikat zgodności z europejsko-amerykańskim programem zabezpieczania danych osobowych EU-U.S. Privacy Shield Framework oraz szwajcarsko-amerykańskim programem Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Weebly zobowiązany jest do stosowania Zasad wynikających z tych programów do wszelkich danych osobowych otrzymywanych, odpowiednio, z krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Bliższe informacje na temat programów Privacy Shield Framework oraz na temat certyfikacji Weebly w ramach tych programów można uzyskać na stronie Privacy Shield List amerykańskiego departamentu handlu.

Weebly ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych w ramach programów Privacy Shield Framework i ma prawo następnie przekazać otrzymane dane osobom trzecim działającym w jego imieniu jako jego przedstawiciele.  Weebly przestrzega zasad Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych pochodzących z krajów EU i Szwajcarii, włącznie z zapisami dotyczącymi odpowiedzialności wiążącej się z ich dalszym przekazywaniem. Korzystając z usług Weebly użytkownik wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w USA.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z programami Privacy Shield Framework,  Weebly podlega nadzorowi ze strony amerykańskiej federalnej komisji handlu.

Użytkownicy, którzy mimo naszych wyjaśnień nadal mają wątpliwości dotyczące prywatności lub sposobu wykorzystania ich danych mogą skontaktować się nieodpłatnie z obsługującym nas, mieszczącym się w USA podmiotem zewnętrznym zajmującym się rozstrzyganiem sporów.

Z zastrzeżeniem pewnych warunków opisanych szerzej na stronach internetowych Privacy Shield, użytkownik może wszcząć postępowanie arbitrażowe, którego wynik będzie wiążący dla stron, w przypadku wyczerpania wszystkich innych sposobów rozwiązania sporu.

5. Funkcje, usługi i aplikacje stron trzecich

Nasz serwis obejmuje różne funkcje, usługi i aplikacje stron trzecich, w tym m.in. funkcje mediów społecznościowych takie jak przycisk Lubię Facebooka, aplikacje, które użytkownik może dodawać do naszej witryny poprzez rynek aplikacji, dostawców usług zaplecza oraz widgety takie jak przycisk Udostępnij to lub interaktywne miniprogramy, które są uruchamiane w naszym serwisie („funkcje, usługi i aplikacje stron trzecich”). Funkcje, usługi i aplikacje stron trzecich mogą zbierać adresy IP komputerów oraz adresy stron odwiedzanych przez użytkownika w naszej witrynie. Poprawne działanie funkcji i aplikacji stron trzecich może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje, usługi i aplikacje stron trzecich są utrzymywane przez stronę trzecią lub są utrzymywane bezpośrednio w naszym serwisie. Działania użytkownika w związku z funkcjami, usługami i aplikacjami stron trzecich są regulowane przez zasady prywatności firmy, która dostarcza daną funkcję, usługę lub aplikację, zaś użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z odnośnymi zasadami prywatności tej firmy.

Funkcje, usługi i aplikacje stron trzecich mogą również obsługiwać funkcje wymagające od użytkownika ujawnienia niektórych jego danych osobowych, aby móc z nich korzystać. Informacje te pozyskiwane są na różne sposoby, m.in. przez: formularze, ankiety, konkursy, fora, prenumerowanie lub anulowanie prenumerat na wiadomości poczty elektronicznej i korygowanie lub aktualizacja danych osobowych; są one wykorzystywane tylko do celów, dla których zostały pobrane. Cudze funkcje, usługi i aplikacje mogą zbierać wrażliwe informacje, takie jak dane finansowe (z karty kredytowej) w celu umożliwienia zakupów produktów lub usług.

6. Odsyłacze do witryn stron trzecich

Nasz serwis obejmuje odsyłacze do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych. Dane osobowe przesłane przez użytkownika na jedną z takich stron podlegają zasadom prywatności obowiązującym na tych stronach. Zaleca się, aby użytkownik dokładnie zapoznał się z zasadami prywatności obowiązującymi na odwiedzanej stronie.

7. Facebook; Google +

Użytkownik może zalogować się do naszej witryny za pomocą usług logowania, takich jak Facebook Login, Google+ lub dostawca Open ID. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika i oferują możliwość udostępnienia określonych danych osobowych, np. imienia, nazwiska i adresu e-mail w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługi takie jak Facebook Login umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszym serwisie na swojej stronie profilowej. Informacje te mogą być następnie udostępniane innym osobom w sieci użytkownika. Tutaj można dowiedzieć się, jak kontrolować sposób udostępniania informacji na swoim profilu Google+.

8. Poufność i bezpieczeństwo

Dla ochrony danych osobowych użytkowników stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne.

Transmisje danych przez Internet nie są w 100% bezpieczne. Wobec tego nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas i użytkownicy czynią to na własne ryzyko. Po otrzymaniu transmisji dołożymy praktycznie możliwych starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach.

Dane osobowe użytkownika są chronione hasłem. Dodatkowo hasło konta użytkownika jest przechowywane przy użyciu specjalnego algorytmu określonego terminami technicznymi: salted, variable work factor, one-way hash.

Niekiedy dla ochrony transmisji danych (np. przy wpisywaniu szczegółów karty kredytowej) Weebly stosuje standardowe szyfrowanie SSL. Jednakże nie ma gwarancji, że informacje nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone przez przełamanie zabezpieczeń serwerów.

Jeżeli Weebly dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa systemów, możemy spróbować powiadomić użytkowników elektronicznie, aby mogli podjąć odpowiednie kroki ochronne. Korzystając z Serwisu lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik zgadza się, aby Weebly komunikował się z nim elektronicznie w sprawie bezpieczeństwa, prywatności i spraw administracyjnych związanych z korzystaniem z serwisu. Jeżeli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, możemy zamieścić informację o tym na odpowiednich stronach internetowych. W takim przypadku użytkownik będzie musiał obejrzeć odnośne strony internetowe za pomocą przeglądarki. Możemy również w takich okolicznościach wysłać e-mail do użytkownika na podany adres. W zależności od miejsca zamieszkania użytkownik może mieć prawo otrzymania powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa na piśmie. Aby uzyskać bezpłatne zawiadomienie na piśmie o naruszeniu bezpieczeństwa (lub wycofać zgodę na otrzymywanie powiadomień elektronicznych), należy wysłać takie życzenie do naszego ośrodka pomocy.

Jeżeli użytkownik zamieszcza uwagi lub treści w naszym serwisie, wszelkie identyfikujące go informacje, jakie udostępni, mogą zostać przeczytane, pobrane lub wykorzystane przez innych użytkowników serwisu, a także przez osoby postronne. Weebly nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które użytkownik wysyła na te fora, i nie może zagwarantować, że inni użytkownicy nie wykonają ich kopii i nie będą z nich korzystać poza serwisem.

9. Zmiana preferencji i danych osobowych

Na żądanie przekazujemy informacje, czy przechowujemy bądź przetwarzany dane osobowe w imieniu innych podmiotów. Logując się do konta, użytkownik może w dowolnej chwili uzyskać dostęp do swojego konta Weebly i zredagować zamieszczone w nim informacje.  Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem ośrodka pomocy. Na wszelkie pytania odpowiadamy możliwie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 30 dni.

Użytkownik może usunąć swoje konto, odwiedzając odpowiednią stronę usuwania konta, jednakże niektóre dane osobowe, przede wszystkim dane kontaktowe, mogą pozostać w naszych aktach w zakresie niezbędnym do ochrony naszych interesów prawnych lub w celu udokumentowania przestrzegania wymogów administracyjnych.

Jeżeli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie lub jeżeli użytkownik nie chce nadal korzystać z naszego serwisu, użytkownik może skorygować, zaktualizować lub usunąć takie dane, dokonując zmian na swoim koncie lub zgłaszając taką chęć za pośrednictwem ośrodka pomocy.

10. Zmiany niniejszego powiadomienia o ochronie prywatności

Weebly zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji niniejszego powiadomienia w dowolnej chwili. Zawiadomimy użytkowników o istotnych zmianach sposobu, w jaki traktujemy dane osobowe, wysyłając powiadomienie na główny adres e-mail zapisany na koncie Weebly lub umieszczając wyraźną informację w naszej witrynie.

11. Kontaktowanie się z Weebly

W przypadku wątpliwości co do ochrony prywatności stosowanej przez Weebly lub niniejszego powiadomienia, jeśli użytkownik nie może ich w stopniu zadowalającym rozstrzygnąć za pośrednictwem serwisu, należy wypełnić wniosek o pomoc na stronie http://help.weebly.com lub przysłać do nas e-mail na adres privacy@weebly.com albo wysłać list na adres:

Adresat: Legal - Privacy
Weebly, Inc.
460 Bryant St., #100
San Francisco, California 94107, USA

Kalendarz zmian:

 paźNovember 2017 r.: Wprowadzono zmiany aktualizujące niniejszą informację zgodnie z programem Swiss-US Privacy Shield oraz dodano informacje dotyczące (i) przetwarzania danych przez Weebly, (ii) użytkowników w USA w sektorze edukacji, (iii) informacji gromadzonych w pkt. 2, oraz (iv) sposobu wykorzystania infomracji użytkownika w pkt. 4 (komunikacja marketingowa i zmiany programu poleceń Referral Program).

Wrzesień 2016 r.: Zmiany zostały wprowadzone w celu zaktualizowania niniejszych zasad zgodnie z porozumieniem Privacy Shield oraz porozumieniem Safe Harbor pomiędzy USA a Szwajcarią. Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia na temat ujawnienia informacji znajdują się również w punktach 1, 2, 4, 9 i 10.