Terms of Service

Sist oppdatert 6. november 2017

Retningslinjer for innhold

Disse typene nettsteder er ikke tillatt på Weebly:

 1. Voksen: omfatter nakenhet i seksuell kontekst, eksponerte kjønnsorganer eller voksne temaer
 2. Opphavsrettslig innhold: musikk, filmer eller spill som du ikke eier rettighetene til
 3. Hatefull tale: innhold som fremmer vold eller hetser hat mot visse enkeltpersoner eller grupper, slik som rase, religion, etnisk opphav, kjønn eller seksuell orientering. Forutgående er eksempler og er ikke ment å utgjøre en altomfattende liste over enkeltpersoner eller grupper som kan være mål for hatefull tale.
 4. Spam/SEO: et nettsted som har som eneste formål å oppnå Google-rangering, Facebook "liker" osv.
 5. Nettfisking: ett nettsted som er beregnet til å lure brukerne til å oppgi sitt brukernavn og passord
 6. Ulovlig innhold: innhold som kan være ulovlig i USA eller i henhold til lover i andre land
 7. Bedrageri: bli hurtig rik, pyramide/MLM eller andre tvilsomme programmer
 8. Overdreven annonsering: plassering av overdreven annonsering på nettsidene, inkludert mer enn tre annonseenheter per side
 9. Fillagring: inkludert nettsteder som ikke er opprettet med Weebly editor
 10. Skadelig opplevelse: nettsider som bruker det "egendefinerte HTML"-elementet som gir en forferdelig brukeropplevelse, slik som ekstreme blinkende bannere, overdreven animert bevegelse eller innhold som kan fremkalle anfall hos uvitende besøkende
 11. Ulovlige/upassende produkter: nettsider som tilbyr eller selger ulovlige artikler, våpen, forfalskninger, stjålne artikler, bedrageriske artikler, krenkende artikler, artikler som overtrer rettigheter personvern/publisitet, fornærmende, pornografiske artikler eller artikler som er produsert/tilsiktet som våpen

Denne listen er en hurtigreferanse og har ikke til hensikt å være fullstendig. For mer spesifikk informasjon les nøye gjennom vilkårene nedenfor.

1. Godkjenning av vilkår

Velkommen til Weebly, Inc.s ("Weebly") tjeneste for å opprette nettsider. Din bruk og tilgang til nettsidenes fillagringstjenester, nettsider, kommunikasjonsverktøy, mobilapplikasjoner og e-handelsverktøy og andre tjenester (kollektivt kalt "tjenesten") som er tilgjengelig gjennom nettsidene og tilknyttede domener for http://weebly.com ("nettsidene"), er underlagt disse tjenestevilkårene ("vilkår"). Disse vilkårene er hele avtalen mellom deg og Weebly, Inc. Disse vilkårene vil også gjelde når du bruker tjenesten på testbasis. Ved bruk av tjenesten på hvilken som helst måte, samtykker du og godtar disse vilkårene, vår personvernserklæring og eventuelle andre juridiske merknader eller retningslinjer som er lagt ut på nettsidene. Hvis du bruker vår tjeneste for en organisasjon, godtar du disse vilkårene på vegne av denne organisasjonen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ikke bruk tjenesten.

2. Beskrivelse av tjenesten

Vår nettbaserte tjeneste gjør at brukere som registrerer seg for en konto (hver en "kontoinnehaver"), kan opprette og oppdatere online nettsider. Etter registrering mottar hver kontoinnehaver sine egne nettsider og kan legge ut "innhold" (definert i avsnitt 8). Eventuelt nye funksjoner i tjenesten, inkludert utgivelsen av nye Weebly-verktøy og ressurser, skal være underlagt disse vilkårene. For å bruke tjenesten må du ha tilgang til Internett, enten direkte eller gjennom enheter som har tilgang til nettbasert innhold, og du må betale eventuelle avgifter som er tilknyttet Internett-tilkobling. I tillegg må du forsyne alt utstyr som er nødvendig for å opprette en slik tilkobling til Internett, inkludert en nettkompatibel datamaskin. Tjenesten kan inkludere en viss kommunikasjon fra oss, slik som tjenestekunngjøringer, administrative meldinger og Weebly Newsletter. Denne kommunikasjonen anses som en del av Weebly-medlemskapet. Du kan ikke få tilgang til tjenesten via andre midler enn gjennom tjenestens grensesnitt, som vi leverer.

3. Registrering

For å registrere deg som en kontoinnehaver må du gi oss en gyldig e-postadresse og annen informasjon ("registreringsdata"). Du vil velge et passord og en kontobetegnelse for dine nettsider under registreringsprosessen og du vil få en Weebly-ID. Du er ansvarlig for å holde passord og konto konfidensielt, samt for alle aktiviteter som skjer på din konto. Med hensyn til bruken av tjenesten, godtar du å opprettholde og oppdatere sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendig registreringsdata. Hvis du leverer eventuell annen informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, eller hvis Weebly har rimelige årsaker til å tro at slik informasjon er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, kan vi utsette eller avslutte din konto og avslå enhver og all fremtidig bruk av tjenesten eller noen del av denne. Personer under 13 år forbys å opprette eller bruke kontoer gjennom Weebly.com. Elever under 13 år kan likevel bruke Weebly gjennom spesielle studentkontoer som er opprettet av lærerne gjennom education.weebly.com, gitt at læreren har fått underskrevet samtykke fra foreldrene til elevene.

4. Weeblys personvernserklæring

Vår personvernserklæring, som er en del av disse vilkårene, beskriver hvordan vi innhenter, beskytter og bruker dine registreringsdata og bestemt annen informasjon om deg. Vi oppmuntrer deg til å lese personvernserklæringen og til å bruke informasjonen den inneholder til å foreta informerte beslutninger.

5. Nettsidekonto og sikkerhet

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for kontoen og nettsidene, for alle aktiviteter for forekommer eller handlinger som tas under en konto eller i forbindelse med nettsidene. Du samtykker i å varsle oss skriftlig umiddelbart om enhver uautorisert bruk av kontoen eller eventuelle andre sikkerhetsbrudd. Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som følge av manglende overholdelse av dette sikkerhetskravet. Ditt samtykker til og godtar at vi ikke under noen omstendighet vil være ansvarlige, på noen som helst måte, for noen av dine eller eventuell tredjeparts handlinger eller utelatte handlinger, inkludert skader av noe slag som er oppstått som følge av slike handlinger eller utelatte handlinger.

6. Opphavsrett

Tjenesten, all konfidensiell og opphavsrettslig beskyttet programvare som er brukt i forbindelse med tjenesten, materialene, innholdet som finnes i sponsorannonser eller i informasjon som presenteres for deg gjennom tjenesten eller av annonsørene, og alle andre materialer og tjenester som leveres av eller gjennom Weebly, eies av oss eller andre parter som har gitt sine materialer eller innhold på lisens, eller som har levert tjenester til oss, og er beskyttet av opphavsrett, som varemerke, forretningshemmelighet og av andre intellektuelle eiendomslover.

"Materialer" betyr enhver nødvendig programvare, all informasjonstekst, programvaredokumentasjon, design av og "utseende og inntrykk", layout, bilder, grafikk, lyd, video, meldinger, interaktiv og instant messaging, design og funksjoner, filer, dokumenter, bilder eller andre materialer, enten offentlig lagt ut eller overført privat, samt alle arbeider som utledes derav.

Weebly gir deg tillatelse til å bruke materialene i det omfang, og kun i det omfang, som er nødvendig for å få tilgang til og bruke tjenesten i samsvar med disse vilkårene. Denne tillatelsen tillater ikke at du lagrer, kopierer, reproduserer, gjenpubliserer, modifiserer, laster opp, legger ut, oversetter, skraper, leier ut, leaser, låner, selger, distribuerer, overfører, viser, dekompilerer, utfører revers engineering, reverserer sammenstilling, avkoder eller på annen måte forsøker å avdekke noen programmeringskode eller en hvilken som helst kildekode som brukes i eller med materialene, eller på annen måte distribuerer materialene annet enn slik som spesifikt tillatt etter disse vilkårene. Du kan ikke selge, tilordne, gi på underlisens, gi en sikkerhetsinteresse eller på annen måte forsøke å overføre noen rettighet i tjenesten eller materialene, opprette avledede arbeider basert på eller på noen måte kommersielt utnytte tjenesten eller materialene, helt eller delvis, på annen måte enn slik det er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene. Enhver bruk av tjenesten eller materialene til ethvert annet formål enn slik som spesifikt tillatt i dette dokumentet, eller uten vårt samtykke på forhånd eller skriftlig samtykke på forhånd fra våre lisensgivere eller annonsører, som relevant, er uttrykkelig forbudt. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i disse vilkårene.

Alle varemerker, tjenestemerker, logoer, mottoer og uttrykk (individuelt og kollektivt, "merke" eller "merker") tilhører Weebly eller sine respektive eiere. Unntatt slik som ellers spesifisert her, gis ingen lisens eller rettighet til å bruke noe merke uten uttrykket skriftlig tillatelse fra Weebly eller respektive tredjeparts merkeeier.

Vi ønsker ikke å motta konfidensiell eller opphavsrettslig informasjon fra deg gjennom tjenesten eller via e-post. Med mindre annet er avtalt skriftlig med en autorisert Weebly-representant, kan alt materiale, informasjon eller idé du overfører til oss via hvilken som helst metode, fordeles eller brukes av oss eller våre tilknyttede partnere uten kompensasjon eller ansvar overfor deg for noe formål som helst, inkludert, men ikke begrenset til å utvikle, produsere og markedsføre produkter. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for innhold eller personlige opplysninger som er underlagt vår personvernserklæring.

7. Dine rettigheter til ditt innhold

Weebly hever ikke eierskap til ditt innhold, men du gir oss tillatelse til å legge ut ditt innhold i tjenesten. Tillatelsen eksisterer kun så lenge du fortsetter å bruke tjenestene eller forblir kontoinnehaver.

8. Regler og forpliktelser vedrørende innhold og atferd

All informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, meldinger, varer, produkter, tjenester eller andre materialer som du legger ut på en nettside via tjenesten ("innhold") er ansvaret til opphavspersonen for dette innholdet. Du er ansvarlig for alt innhold som du laster opp, legger ut, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via tjenesten. Vi kontrollerer ikke innholdet du legger ut via tjenesten. Ditt innhold inkluderer ikke ikke-personlige identifiserbar kjøper-/selgertransaksjons- eller atferdsdata avledet fra bruken av Weeblys e-handelplattform (kollektivt kalt "plattformdata"). Weebly eier alle plattformdata og bruker disse til tjenesteoperasjoner, forbedringer og analyser. Du er også ansvarlig for å opprette backupkopier av innholdet.

Ved å bruke tjenesten kan du bli eksponert overfor innhold som er fornærmende, upassende eller støtende. Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for ditt innhold eller innholdet til noen tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til eventuelle feil eller utelatelser i innholdet, eller for noe tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av ethvert innhold som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten. Du godtar at vi ikke kontrollerer innholdet på forhånd, men at vi skal ha rett til (men ikke plikt til) å avvise, flytte eller slette eventuelt innhold som er tilgjengelig via tjenesten. Vi skal også ha rett til å fjerne eventuelt innhold som overtrer bestemmelsene i disse vilkårene eller på annen måte er støtende etter vårt skjønn alene. Du må evaluere og bære all risiko tilknyttet bruken av ethvert innhold. Du kan ikke være avhengig av noe innhold som er opprettet av oss. Du godtar og samtykker til at vi kan bevare innholdet og også avsløre innholdet dersom det er påkrevd å gjøre dette etter lov eller i god tro om at denne bevaringen eller avsløringen er rimelig nødvendig for å: (a) overholde juridiske prosesser; (b) implementere disse vilkårene; (c) spare på krav om at et eventuelt innhold overtrer rettighetene til tredjeparter; eller (d) beskytte våre rettigheter, eiendom eller personlige sikkerhet og sikkerheten til våre brukere og offentligheten.

Den tekniske behandlingen og overføringen av tjenesten, inkludert innhold, kan involvere (a) overvøringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å overholde og tilpasse til tekniske krav for å koble til nettverk eller enheter.

Du skal ikke:

 1. laste opp, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig ethvert innhold som:
  1. er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, trakasserende, krenkende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, som angriper andres privatliv (opptil, men ikke ekskludert enhver adresse, e-post, telefonnummer eller noen annen kontaktinformasjon uten skriftlig samtykke for eieren av slik informasjon), hatefull eller rasistisk, etnisk nedsettende eller på annen måte støtende;
  2. du har ikke rett til å overføre under noen lov eller under kontraktmessige eller tillitsmessige forhold (slik som innsideinformasjon, opphavsrettslig og konfidensiell informasjon som er lært eller avslørt som en del av ansettelsesforhold eller under ikke-avsløringsavtaler);
  3. krenker noen patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rettigheter for personvern eller publisitet, eller andre opphavsrettigheter for noen part (f.eks. musikk, filmer, bilder, e-bøker eller spill du ikke eier rettighetene til);
  4. er ikke-autorisert kommersiell e-post eller "spam". Dette inkluderer uetisk markedsføring, annonsering eller noen annen praksis som på noen måte er tilknyttet "spam", slik som (i) sending av masse-e-post til mottakere som ikke har forespurt e-post fra deg eller med en falsk returadresse, (ii) fremming av et nettsted med upassende koblinger, titler, beskrivelser, eller (iii) fremming av nettsidene ved å legge ut flere innsendinger i offentlige forumer som er identiske;
  5. innholder programvareviruser, ormer, trojanske hester eller en hvilken som helst annen datakode, filer eller programmer som avbryter, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten til tjenesten, dataprogramvaren eller maskinvaren eller telekommunikasjonsutstyret, eller som kan påvirke evnen til noen Weebly-bruker til å få tilgang til tjenesten;
  6. har til hensikt å utnytte en bruker som å "bli hurtig rik", "få betalt for på surfe", pyramide/flernivåmarkedsføring eller andre tvilsomme programmer; eller
  7. er av voksen natur, slik som nakenhet i seksuell kontekst eller innhold med voksne temaer eller som avslører eksponerte kjønnsorganer;
 2. skader mindreårige på noen måte;
 3. "forfølger", "mobber" eller på annen måte trakasserer andre;
 4. opptre som en annen person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til en Weebly-ansatt, forumleder, guide eller vert, eller på falsk måte utgi deg for eller på annen måte feilrepresentere din tilknytning til en person eller enhet;
 5. forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å forkle opphavet til ethvert innhold som overføres gjennom tjenesten;
 6. forstyrre eller avbryte tjenesten eller serverne eller nettverkene som er tilknyttet tjenesten, eller ikke overholde krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverkene som er tilknyttet tjenesten;
 7. tilsiktet eller utilsiktet overtre eventuelle gjeldende lokale, statlige, nasjonale eller utenlandske lover eller forskrifter. Du må oppfylle alle gjeldende lover vedrørende overføringen av tekniske data som er eksportert fra USA eller landet du bor i. Hvis du bruker nettsidene, tjenesten eller materialene utenfor USA, har du alene ansvar for samsvar med alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til regler vedrørende akseptabel atferd på nettet, datapersonvern og eksport- og importforskrifter for andre land;
 8. fremme eller gi anvisende informasjon om ulovlige aktiviteter, fremme fysisk skade eller skade mot enhver gruppe eller enkeltperson, eller fremme dyreplageri. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til å gi anvisninger for bygging av bomber, granater og andre våpen eller brannbomber;
 9. bruk av tjenesten som en videresendingstjeneste til andre nettsider eller for å på bedragersk vis manipulere Google eller annen SEO-ranking eller Facebook eller andre sosiale nettverk eller nettsiders "liker" og lignende avstemningsmekanismer;
 10. tilby en tredjeparts passord eller personlig identifiserende informasjon for ulovlige formål eller nettfiskingsformål;
 11. overskride omfanget til tjenesten som du har registrert deg for (f.eks. ved å åpne og bruke verktøyene som du ikke har rett til å bruke, eller slette, legge til eller på annen måte endre andre brukerkommentarer eller innhold);
 12. inkludere mer enn tre annonser per side, eller enhver annonsering som i høy grad reduserer brukbarheten til nettsidene;
 13. laste opp filer med eneste formål å få dem lagret av oss og til bruk utenfor en nettside som er opprettet ved bruk av tjenesten (dvs. opprettet med Weebly editor);
 14. opprette nettsider som gir en skadelig brukeropplevelse med tilpasset programmering. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til ekstreme blinkende bannere, overdreven animert bevegelse eller innhold som kan fremkalle anfall hos uvitende besøkende;
 15. bruke, under hvilken som helst omstendighet, enhver åpen kildeprogramvare som er underlagt GNU Affero General Public License v.3, eller høyere; eller
 16. misbruke vår kundesupports e-post, chat eller telefontjenester eller agenter.

Vi forbeholder oss retten til å si opp enhver konto eller bruker som har overtrådt et hvilket som helst forbud som er nevnt ovenfor.

9. Salg gjennom Weebly

Noen av våre tjenester og materialer kan tilby deg muligheten til å selg eller kjøpe varer og tjenester gjennom nettsider som lagres eller designes av Weebly (slike varer og tjenester heretter kalt "kommersielle produkter"). Vi leverer bare plattformen for kjøpere og selgere for å gjennomføre transaksjoner for disse kommersielle produktene. For å selge gjennom Weebly må du være 18 år eller eldre eller minst myndig der du bor eller der du bruker våre tjenester, og du må angi fullstendig juridisk navn, aktuell adresse, gyldig e-postadresse og eventuell annen informasjon som forespørres av oss. I tilfelle en tvist vedrørende kontoeierskap forbeholder vi oss retten til å forespørre dokumentasjon for å avgjøre eller bekrefte kontoeierskap. Dokumentasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til, en skannet kopi av forretningslisensen, myndighetsutstedt bilde-ID, siste fire sifre av kredittkort som er registrert i systemet osv.

Når en kjøper kjøper kommersielle produkter, vil betalingene behandles gjennom vår tredjeparts betalingstjenesteleverandør. Kjøpere av kommersielle produkter vil motta et varsel når de legger inn sin betalingsinformasjon som omdirigerer dem til tredjeparts betalingstjenesteleverandørs tjenestevilkår og personvernserklæring. Disse betalingstjenestene styres kun av tredjepartleverandørs tjenestevilkår og personvernserklæring. Vi er ikke ansvarlige for handlingene til disse tredjeparts serviceleverandører. I tillegg til andre regler og krav som beskrives i disse vilkårene, må du følge reglene som er opplistet nedenfor når du tilbyr, selger eller kjøper kommersielle produkter.

DU SKAL IKKE:

 1. tilby eller selge noen kommersielle produkter som:
  1. er ulovlige eller potensielt ulovlige, inkludert de som er forfalsket, stjålet eller bedrageriske. Kommersielle produkter som selges ved bruk av tjenestene må oppfylle alle gjeldende lover, inkludert kommersielle produkter som selges til enkeltpersoner utenfor USA;
  2. overtrer eller har potensialet til å overtre intellektuelle eiendomsrettigheter eller personvernsrettigheter for andre, eller som kan være injurierende, ærekrenkende eller på annen måte støtende;
  3. vi bestemmer, etter eget skjønn, er upassende, fornærmende, pornografiske, seksuelt eksplisitte eller voldelige; eller
  4. er produsert som, eller primært tiltenkt brukt som, våpen, inkludert skytevåpen, begrensede enheter eller ammunisjon. Vi forbeholder oss retten til å bestemme, etter eget skjønn, om kommersielle produkter utgjør "våpen" for formålene i disse vilkårene; eller
 2. bruke bilder eller navn på noen tredjepart (inkludert viktige personligheter eller kjendiser) når du tilbyr eller selger kommersielle produkter, uten å først få tillatelse fra denne tredjeparten.

10. Avgifter/betaling

Du kan godta en avtale med Weebly på én (1) måned, seks (6) måneder, tolv (12) måneder eller tjuefire (24) måneder. Noen av funksjonene på tjenesten krever betaling av avgifter, slik som beskrevet for hver tjeneste på nettsidene ("Avgifter"). Hvis du registrerer deg for disse funksjonene, må du betale alle relevante funksjonsavgifter. Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser og/eller å binde visse deler av tjenesten sammen for prisformål, og kan gjøre dette når som helst. Du autoriserer oss til å foreta eventuelle rimelig nødvendige forespørsler for å validere kontoen og din finansielle informasjon.

Alle avgifter er i USD og er eksklusiv alle skatter, avgifter eller utlegg som pålegges av skattemyndigheter, og du er ansvarlig for betaling av disse. Hvis du kjøper noen tjeneste som vi tilbyr mot en avgift, samtykker du til Weebly, eller vår tredjeparts tjenesteleverandør, å oppbevare din betalingskortinformasjon, og du autoriserer oss til å belaste deg for (a) eventuelle avgifter for tjenestene du kan kjøpe, og (b) eventuelt gjeldende skatter i forbindelse med din bruk av tjenestene fra betalingskortet du oppgir, og du vil holde oss skadefri for alle inkassokostnader og renter for eventuelle forfalte beløp. Hvis betalingskortet du angir utløper, og du ikke angir noen ny betalingskortinformasjon eller sier opp kontoen din, autoriserer du oss til å fortsette å fakturere deg, og du vil være ansvarlig for eventuelt ikke-oppfylte avgifter.

PÅ SLUTTEN AV AVTALETIDEN VIL AVTALEN AUTOMATISK FORNYES I EN EKSTRA AVTALEPERIODE INNTIL DEN UTTRYKKELIG SIES OPP AV DEG, OG DIN FORETRUKNE BETALINGSMETODE VIL BELASTES TILSVARENDE. DU KAN SLÅ AV DEN AUTOMATISKE FORNYELSESFUNKSJONEN FOR DEN AKTUELLE AVTALEN NÅR SOM HELST. DU KAN SENDE OPPSIGELSESFORESPØRSLER VED Å SENDE E-POST TIL HTTP://HC.WEEBLY.COM ELLER RINGE VÅRT HJELPESENTER NÅR SOM HELST.

11. Oppsigelse; tjenesteendringer

Hvis du sier opp tjenesten, vil oppsigelsen bli effektiv umiddelbart. Etter oppsigelsen vil du ikke lenger ha tilgang til nettsidene, og vi kan slette all informasjonen om nettsidene. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for slik slettet informasjon eller innhold.

Så lenge vi fortsetter å tilby tjenesten, vil vi levere og søke oss for å oppdatere, forbedre og utvide tjenesten. Som et resultat av dette vil du få tilgang til tjenesten, da den kan eksistere og være tilgjengelig på enhver gitt dag og har ingen andre forpliktelser, unntatt slik som uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Vi kan endre (dvs. endre datalagring eller kapasitetsgrenser), erstatte, avvise tilgang til, utsette eller avslutte tjenesten, delvis eller helt, eller endre og modifisere priser for alle eller deler av tjenestene vil tilbyr etter vårt eget skjønn. Alle disse endringen er effektive når de legges ut på våre nettsider eller gjennom direkte kommunikasjon til deg med mindre annet er angitt. Vi forbeholder oss videre retten til å holde tilbake, fjerne og/eller forkaste ethvert innhold som er tilgjengelig som en del av din konto, med eller uten varsel hvis antatt av oss å være i strid med disse vilkårene. For å unngå tvil har vi ingen forpliktelse til å lagre, opprettholde eller gi deg en kopi av noe innhold som du eller andre gir ved bruk av tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller opphøre support på telefon eller chat for deg hvis du opptar en uproporsjonal mengde av slik kundeservice eller på annen måte negativt påvirker vår evne til å gi støtte til andre kunder (som bestemt etter vårt eget skjønn).

12. Pengene-tilbake-garanti

Alle betalte Weebly-kontoer, unntatt måned-til-måned-kontoer, inkluderer en 30 dagers pengene-tilbake-garanti. Hvis du er misfornøyd med slik kontoservice av noen grunn, kan du motta en fullstendig refusjon hvis du sier opp kontoen din innen 30 dager etter aktivering, eller innen 30 dager etter fornyelse av avtalen din. Henvend deg med refusjonsforespørsler til http://hc.weebly.com med emnelinje: Refusjonsforespørsel. Når som helst under avtaleperioden kan du oppgradere eller nedgradere tjenesten hos Weebly. I tilfelle en servicenedgradering, vil en fordelt kreditt utstedes til din Weebly-konto for forskjellen i kostnad på de to tjenestene for resten av den opprinnelige avtaleperioden. Denne kreditten vil brukes for fremtidige tjenestemåneder med Weebly, og kan ikke refunderes deg i kontanter. Nedgradering av kontoen kan forårsake tap av innhold, funksjoner eller kapasitet for kontoen. Vi påtar oss ikke noe ansvar for slikt tap.

13. Tredjeparts tjenester, programvare og nettsider; ikke noe implisitt bifall

Weebly er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for noe tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av enhver tredjeparts tjeneste, produkt, programvare, innhold eller nettsider (kollektivt kalt "tredjepartsmaterialer") enten du har blitt koblet til eller omdirigert til eventuelt tredjeparts materialer gjennom nettsidene. Tredjeparts materialer, slik som e-post, e-handel og betalingstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, Authorize.net, PayPal, Square, Stripe, Apple og Android/Google betalingsalternativer, kan være underlagt gjeldende tredjeparts tjenestevilkår og personvernsretningslinjer, og du er alene ansvarlig for å gå gjennom, godta og overholde slike vilkår får du bruker noen av tredjepartens materialer. Din bruk av enhver tredjeparts materialer skjer etter eget skjønn og risiko. Hvis du ikke godtar tredjepartens tjenestevilkår eller lisensavtale, ikke last ned eller bruk tredjeparts materialer. Din bruk av eventuelle tredjeparts materialer som oppnås gjennom tjenesten, overfører ikke noen rettigheter, tittel eller interesse i eller for tredjepartens materialer til deg utover vilkårene som finnes i tredjepartleverandørens tjenestevilkår eller lisens. En eventuell henvisning på nettsidene til enhver tredjeparts materialer er ingen godkjenning eller uttrykker ikke noe bifall fra oss vedrørende slik tredjeparts materialer.

Tredjeparts betalingsbehandlere: Weebly bruker tredjeparts betalingsbehandlere for å hjelpe oss i sikker behandling av dine personlig identifiserbare betalingsopplysninger. Slike tredjeparts behandleres bruk av dine personlige opplysninger styres av deres respektive personvernsretningslinjer som kan eller ikke kan inneholde personvern som er like beskyttende som Weeblys personvernserklæring. Betalinger er aktuelt behandlet og administrert ved bruk av de tredjepartsleverandørene nedenfor. Vi vil informere deg om hvilke betalingsbehandlere som brukes ved behandling av dine betalinger.

Apple Pay og Android Pay er automatisk atkivert for brukere som har valgt Stripe som sin betalingsbehandler. Hvis du ikke ønsker å godta Apple Pay eller Android Pay som betalingstype, er det ditt ansvar å deaktivere Apple Pay og/eller Android Pay. Du kan deaktivere disse betalingsalternativene i dine utsjekkingsinnstillinger for Store. Din bruk av Apple Pay og Android Pay utgjør din godkjenning av Apple Pays retningslinjer for akseptabel bruk og/eller Google/Android Pays (API) servicevilkår.

14. Temaer

Hvis du velger det, kan du bidra til nettsidens temaer ("tilpassede temaer") for tjenesten til bruk av andre brukere. Du innvilger herved og godtar å gi oss en eksklusiv, vedvarende, underlisensbar, verdensomspennende, ugjenkallelig, royalty-fri rett og lisens til å bruke, kopiere, modifisere og opprette avledede arbeider av ethvert tilpasset tema som du har bidratt med til tjenesten, inkludert HTML-koden og tilknyttede medieaktiva.

15. Vilkår for designerplattform

Hvis du bruker vår Designer Platform-tjeneste til å designe nettsider ("klientnettsider") for en tredjepart (din "klient"), skal din bruk av tjenesten være underlagt disse ekstra vilkårene.

 1. Ditt forhold med klienten er strengt tatt mellom deg og klienten. Vi vil ikke være en part av noen avtale du har med din klient. Måten og midlene du velger for å utføre dine tjenester, er etter ditt eget skjønn og kontroll; men du godtar å utføre disse tjenestene tidsriktig og på en profesjonell måte, i samsvar med bransjepraksis og i samsvar med disse vilkårene.
 2. Du overtar fullstendig ansvar for alle klientens nettsider under din konto og for alle klientnettsiders overholdelse av disse vilkårene.
 3. Mens vi har til hensikt å la deg gjenselge tjenesten under et privat merke, er dette private merket ikke på noen måte garantert, og vi vil ikke på noen måte holdes ansvarlig for noen manglende evne til å opprettholde det private merket.
 4. I tilfelle din klient tar kontakt med oss, vil vi be dem om å henvende seg til deg. I tilfelle du ikke gir klienten din support, og vi mottar en forespørsel fra din klient som angir at du ikke har vært responsiv, forbeholder vi oss retten til å gi klienten support direkte.
 5. Betaling for din bruk av Designer Platform-tjenesten kalkuleres på en per-nettside-basis. Alle klientnettsider under din konto, som publiseres live til en klients domene, vil føre til månedlige tjenesteavgifter. Disse tjenesteavgiftene faktureres kredittkortet som er registrert i din Weebly-konto.
 6. Tjenesteavgiftene faktureres hver måned for den kommende månedens tjeneste, basert på de totale tjenesteavgiftene for alle klientnettsider. Hvis en ny klientnettside publiseres midt i måneden, vil et forholdsbeløp inkluderes på neste måneds faktura.
 7. Det gis ingen refusjon for eventuelle dager som gjenstår i den aktuelle faktureringssyklusen.
 8. Du forstår og godtar at du, som kontoinnehaver, er endelig ansvarlig for betaling for hver klientnettside under din konto. Hvis fakturaforpliktelsene for en eventuell klientnettside ikke oppfylles på noe tidspunkt, vil vi ha rett til å deaktivere klientens nettsider inntil fakturaforpliktelsen oppfylles.

16. Gjensalg av tjeneste

Du skal ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, gjenselge eller utnytte noen del av tjenesten uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, som kan være i form av en separat skriftlig avtale med Weebly (slik som Weebly skyavtale).

Weebly brukes ofte av designere til å designe nettsider for tredjeparter. Slik bruk er kun tillatt i henhold til de uttrykkelige vilkårene for Designer Platform ovenfor. Hvis du designer nettsider for tredjeparter på en annen versjon av Weebly, må slike nettsider hver ha sin egen konto kontrollert av tredjeparten, og du kan ikke gruppere flere klientnettsider under én konto som eies av deg.

17. Domenenavnregistrering, domenenavnoppsigelse og endring av registreringsenhet

For domenenavnregistreringstjenester ("domenetjenester") som leveres deg direkte av Weebly, gjelder også følgende vilkår og betingelser. Din bruk av domenetjenester som leveres av Weebly tjener som ditt samtykke til disse vilkårene. Noen av tjenestepakkene inkluderer Weeblys registrering av et Internett-domenenavn eller fornyelse av det eksisterende domenenavnet ("domenenavn") på dine vegne. For formålet å prokurere og/eller opprettholde domener, vil Weebly handle kun som agenten mellom deg og organisasjonen som er ansvarlig for domenenavntildeling ("registreringsenheten"), som vil være Register.com. Alle nye registreringer og påfølgende fornyelser av disse registreringene vili derfor også være underlagt vilkårene og betingelsene til Register.com, som finnes på: http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx. Weebly forbeholder seg retten til å bruke en annen domenenavntjenesteleverandør på et hvilket som helst tidspunkt, og vilkårene og betingelsene for en slik organisasjon vil gjelde i tillegg til disse domenevilkårene.

Weebly kan forsyne ett (1) gratis domenenavn i opptil ett år, med et nytt kjøp av en årlig eller toårlig abonnementsplan. Domenet vil bli inkludert for levetiden til din Weebly-konto, og domenet vil bli registrert i ditt navn og er ditt for å beholde, så lenge du dekker eventuelt gjeldende domeneregistreringsavgifter etter det første året. Det gratis domenenavnet gjelder kun for visse toppnivådomener (f.eks. .com, .net og .org) ved registrering for en ny plan.

Du er ansvarlig for å gi riktig og fullstendige data vedrørerende domenenavnholderen ("den registrerte") og den administrative kontakten ved registrering av domenenavnet. Den tekniske kontakten vil i alle tilfeller være Weebly, Inc. Før du søker om et domenenavn, er det ditt ansvar å kontrollere at domenenavnet ikke krenker rettigheten til noen tredjepart eller er i strid med eksisterende lovgivning. Vi kan avslå aktivering av et domenenavn inntil betaling av de avtalte avgiftene for registreringstjenestene har blitt mottatt. Weebly er ikke i noen stilling til å påvirke tildelingen av domenenavnet fra registreringsenheten. VI kan verken garantere at de forespurte domenenavnene vil tildeles deg og/eller at tildelte domenenavn er fri for tredjepartsrettigheter, og vi kan heller ikke garantere deres fortsatte eksistens. Enhver informasjon vi gir vedrørende tilgjengeligheten av et domenenavn, er basert på dataene som er gitt av tredjeparter og henviser kun til den tiden denne informasjonen forespørres. Domenet vil ikke anses som tilordnet før registreringen av domenet i ditt navn, den registrerte, og oppføringen i databasen til registreringsenheten.

Den innledende registreringsperioden for kjøpte domener kan variere, og slik registrering vil fornyes automatisk for følgende 12-måneders perioder. Du vil bli belastet for automatisk fornyelse førtifem (45) kalenderdager før domenet utløper (selv om denne datoen er forskjellig fra fornyelsesdatoen på ditt Weebly nettsideabonnement). Du kan selvfølgelig velge å ikke foreta automatisk fornyelse ved å slå av alternativet for automatisk fornyelse i innstillingene dine når som helst før den automatiske fornyelsen blir virksom. Hvert kjøpte domenenavn vil bli registrert i ditt navn og er ditt for å beholde, så lenge du betaler de gjeldende avgiftene. Hvis du kjøper et nytt domene, eller fornyer et eksisterende domene, og avbryter ditt kjøp innen de første tretti (30) dagene ved å kontakte http://hc. weebly.com, kan du motta en full refusjon. Din rettighet og eierbevis for ditt domenenavn gjør at du kan overføre et kjøpt domene til en annen domeneleverandør; men du vil ikke ha rett til en refusjon av registreringsavgiftene som er betalt til Weebly for overførte domener. Uavhengig av identiteten til registreringsenheten eller noen annen kontaktinformasjon i dine domenenavnregistreringer, dekkes ethvert navn som er registrert gjennom Weebly ved bruk av din Weebly-konto av disse vilkårene.

Opprettholdelse av nøyaktig og aktuell faktureringsinformasjon er en obligatorisk betingelse for å opprettholde din Weebly-konto. Slike data må inkludere det fullstendige og virkelige navnet på den registrerte, en fysisk postadresse (postbokser eller anonyme adresser er ikke tillatt), en gyldig e-postadresse og telefonnummer. Hvis denne informasjonen forandrer seg, må du umiddelbart informere oss om denne endringen ved å oppdatere den online. Merk at hvis dine faktureringsopplysninger, inkludert din aktuelle kredittkortinformasjon, ikke er aktuell, vil vi ikke fornye dine domenetjenester og de kan deretter utløpe.

Underlagt disse vilkårene og de fra registreringsenheten, kan du overføre alle domenenavn som er registrert gjennom oss til en annen registreringsenhet ved å følge instruksjonene online som gis av Weebly. Hvis vi ikke skulle være i stand til å gjennomføre domeneoverføringen til den nye registreringsenheten, på grunn av din, kontoinnehavers, feil eller den nye registreringsenheten, har vi uttrykkelig rett til å få det oppsagte domenenavnet slettet av den relevante registreringsenheten etter at oppsigelsesdatoen har utløpt. Vi forbeholder oss retten til å tilatte domeneoverføringer kun hvis du har innfridd alle uomstridte utestående krav hos oss.

Det er kanskje ikke alltid mulig å gjenopprette et domenenavn etter at det er utløpt, og Weebly kan etter eget skjønn bestemme når et domenenavn kan fornyes etter at det er utløpt og hvilke avgifter som vil være aktuelle. Hvis du mister et domenenavn på grunn av manglende betaling, vil Weebly ha rett til, etter eget skjønn, å: (a) registrere og bruke domenenavnet for sitt eget formål; (b) selge eller overføre domenenavnet til en tredjepart, eller (c) slette domenenavnet og la en hvilken som helst ny registreringsenhet hvor som helst i verden registrere domenenavnet på nytt. Videre godtar du at Weebly kan belaste kredittkortet du har registrert hos Weebly for å dekke eventuelle beløp som er utestående på din konto.

I vise anledninger kan domenenavnregistreringer bli gjenstand for en juridisk utfordring. Hvis Weebly gjøres til en part i en eventuell juridisk handling på grunn av en av dine domenenavnregistreringer, godtar du å være ansvarlig for alle Weeblys kostnader og juridiske avgifter og gjøre Weebly erstatningsfri og holde Weebly skadesløs ved ethvert tiltak. Hvis Weebly varsles om at en klage har blitt innlevert hos et juridisk eller administrativt organ vedrørende ditt domenenavn, kan Weebly etter eget skjønn: (a) utsette din evne til å bruke, gjøre modifiseringer på eller overføre dine registreringsoppføringer; og/eller (b) ta kontroll over registreringsoppføringen hos riktig juridisk enhet ved å forsyne et registreringsenhetssertifikat fra oss.

Du må varsle oss umiddelbart hvis du mister rettighetene til et domenenavn som er registrert av Weebly på dine vegne.

18. E-post-markedsføringstjeneste

For e-post-markedsføringstjenester som leveres direkte til deg fra Weebly ("e-post-markedsføringstjeneste"), gjelder også de følgende vilkår og betingelser. Din bruk av e-post-markedsføringstjenesten tjener om ditt samtykke til disse vilkårene. Weebly kan utsette eller avslutte din tilgang til og bruk av e-post-markedsføringstjenesten hvis du ikke oppfyller disse vilkårene.

Din bruk av e-post-markedsføringstjenesten må være i samsvar med alle gjeldende innenlandske og internasjonale lover. Dette inkluderer de lovene som gjelder for deg og også de lovene som gjelder for Weebly og alle mottakere som du har til hensikt å sende e-post til (hver en "mottaker"). Eksempler på gjeldende lover inkluderer lover som er relatert til spam eller uautorisert kommersiell e-post (heretter kalt "spam" eller "UCE"), personvern, sikkerhet, usømmelighet, krenkelse, intellektuell eiendom, pornografi, terrorisme, nasjonal sikkerhet, gambling, barnevern og andre gjeldende lover. Det er ditt ansvar å kjenne og forstå lovene som gjelder for din bruk av e-post-markedsføringstjenesten og de e-postene du genererer og sender gjennom e-post-markedsføringstjenesten. Din bruk av e-post-markedsføringstjenesten må være i samsvar med personvernserklæringen som gjelder for e-post-markedsføringstjenesten. Weeblys personvernserklæring er tilgjengelig her.

Du er alene ansvarlig for dine produkter og tjenester og all annen promotion og innhold som finnes i eller henvises til i dine e-poster som sendes gjennom e-post-markedsføringstjenesten. Du godtar å bruke e-post-markedsføringstjenesten på en lovlig, sikker og profesjonell måte, i samsvar med bransjens beste praksis, inkludert å føre pålitelige registreringer. Du har alene ansvar for alle erklæringer du gjør og for all brukerassistanse, garanti og support av dine produkter og tjenester.

Din bruk av e-post-markedsføringstjenesten må følge alle gjeldende retningslinjer som er etablert av Weebly. Retningslinjene nedenfor er eksempler på praksiser som kan overfre disse vilkårene ved generering eller sending av e-post eller meldinger gjennom e-post-markedsføringstjenesten:

Du skal ikke:

 1. Bruke e-post-markedsføringstjenesten i strid med Weeblys tjenestevilkår eller noen lov som gjelder for deg eller dine mottakere;
 2. Bruke e-post-markedsføringstjenesten til å sende spam. Du må forsikre deg om at alle mottakere har gitt uttrykkelig tillatelse til å motta e-poster fra deg gjennom å bekrefte sitt valg om å motta disse e-postene. Alle e-poster og meldinger som sendes ved bruk av e-post-markedsføringstjenesten må være i samsvar med anti-spam-policy, slik som skissert nedenfor:
  1. Weebly har en spampolicy med null toleranse og gjør ikke vitende forretninger med noen bruker eller noe selskap som deltar i sending av spam/UCE. Vi selger eller utveksler ikke personlig informasjon fra våre deltakerlister.
  2. En e-post er spam hvis: (a) mottakerens personlige identitet og kontekst er irrelevante fordi meldingen er like aktuell for mange andre potensielle mottakere; (b) mottakeren har ikke bekreftet å ha titt sitt tilsiktede, uttrykkelige og tilbaketrekkbare samtykke til at denne sendes; og (c) overføringen og mottak av meldingen synes å gi en uforholdsmessig fordel til senderen.
  3. Spam er et problem med samtykke, ikke innhold. En mottaker skal "uttrykkelig velge deltakelse" eller uttrykkelig gi sitt samtykke til å motta meldingen, enten som svar på en klar og påfallende forespørsel eller på mottakerens eget initiativ.
  4. U.S. CAN-SPAM Act regulerer og fastsetter kravene for kommersielle meldinger, gir mottakerne rett til å få deg til å slutte å sende dem e-post og fastlegger tøffe straffer for overtredelser. Andre internasjonale forskrifter og lover gjelder også for elektronisk markedsføring, og selv om vi ikke kan gi juridiske råd, oppmuntrer vi deg til å gjøre deg kjent med disse lovene, spesielt hvis du bor i eller sender e-post til mottakere utenfor USA.
  5. Hvis du mottar spam-klager eller kommer over compliance-problemer, eller hvis Weebly identifiserer en potensiell problematisk kontaktliste, vil vi første stille spørsmål for å prøve å forstå både forretningen og markedsføringsmålene. Hvis vi bestemmer at en liste ikke er samtykkebasert, eller at den er for gammel eller problematisk å jobbe med, vil vi kreve at den fjernes fra din konto. I visse tilfeller kan vi spørre deg om å finne en annen servicetilbyder fordi våre mål ganske enkelt er ikke-kompatible.
  6. Se våre Vanlige spørsmål om e-post-markedsføring som finnes i Hjelpesenter for ytterligere veiledning om hvordan du blir en ansvarlig e-postsender, samt de øvrige måtene Weebly bidrar til å beskytte mot sending av uønsket eller uautorisert e-post.
  7. Hvis du føler at en Weebly-bruker sender uautorisert e-post, kan du rapportere det til oss ved å sende den til abuse@weebly.com.
 3. Bruke e-post-markedsføringstjenesten til å forespørre, innhente eller sende alle ikke-offentlige eller personlig identifiserbare opplysninger om en annen bruker eller en annen person uten deres uttrykkelige skriftlige samtykke på forhånd (eller foreldrenes samtykke i tilfelle det er en mindreårig), ulovlig informasjon eller enhver annen informasjon som du ikke har rett til å forespørre, innhente eller distribuere;
 4. Bruke e-post-markedsføringstjenesten til å sende e-post-kampanjer som kobler til eller viser pornografi, annet seksuelt eksplisitt innhold, ulovlige varer eller tjenester, eller ethvert innhold som Weebly anser som upassende;
 5. Overføre enhver melding, informasjon, data, tekst, programvare eller bilde eller annet innhold som ikke eies av deg eller er gitt lovlig på lisens til deg, eller som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, trakasserende, krenkende, vulgært, usømmelig, ærekrenkende eller på annen måte støtende, som kan overtre en annens rettighet på personvern eller publisitet;
 6. Sende gjennom e-post-markedsføringstjenesten eventuell uetisk, falsk eller misvisende annonsering, kampanjer eller salgskampanjer og praksiser;
 7. Legge ut eller overføre eventuelle materialer som inneholder et virus eller korrumperte data:
 8. Bruke kjøpte eller leide e-post-lister;
 9. Bruke tredjeparts e-postadresser, domenenavn som eller mailservere uten riktig tillatelse;
 10. Sende e-poster til ikke-spesifikke adresser (f.eks. webmaster@domain.com eller info@domain.com) eller distribusjonslister, nyhetsgrupper, offentlig tilgjengelig presse eller medieadresser eller kjøpte e-postadresser;
 11. Sende e-poster som fører til et uakseptabelt antall spam eller UCE-klager (selv om selve e-postene ikke var faktisk spam eller UCE);
 12. Deaktivere eller ikke inkludere en fungerende "si opp abonnement"-kobling i hver e-post, som gjør det mulig for mottaker/e å fjerne seg selv fra din mailingliste. Hver slik kobling må forbli aktiv i minst 60 dager etter datoen du sender meldingen på, og du godtar at du ikke skal fjerne, deaktivere eller gjøre forsøk på å fjerne eller deaktivere koblingen;
 13. Deaktivere eller ikke overholde enhver forespørsel fra en mottaker om å bli fjernet fra din mailingliste innen sju (7) kalenderdager etter mottak av forespørselen. Du kan ikke belaste en avgift, kreve at mottakeren skal gi deg eventuelt personlig identifiserbar informasjon utover en e-postadresse, eller få mottakeren til å ta ethvert annet trinn enn å sende en svar-e-post eller besøke en enkelt side på et nettsted som en betingelse for å oppfylle en forespørsel om oppsigelse av abonnementet. Som som det kreves av U.S. CAN-SPAM Act og andre gjeldende lover, godtar du at du er ansvarlig for å opprettholde og etterleve listen av oppsigelsesforespørsler etter oppsigelsen av din Weebly-konto, for hvilken som helst grunn;
 14. Skjule opphavet til eller emnet til en eventuelle e-post eller forfalske eller manipulere opphav-e-postadressen, emnelinjen, overskrifter eller overføringsbaneinformasjon for en eventuell e-post. For enhver e-post eller melding som sendes til deg ved bruk av e-post-markedsføringstjenesten, (a) må "fra"-linjen være nøyaktig og på en ikke-misvisende måte idenfisere din identitet eller organisasjonens identitet; og (b) "emne"-linjen i e-posten må være relatert til e-postens faktiske innhold og må ikke inneholde noen misvisende eller misledende innhold vedrørende det helhetlige innholdet i e-postmeldingen. Du godtar at du er eneste eller tilegnet sender av enhver e-post du sender gjennom e-post-markedsføringstjenesten, etter enhver lov eller bestemmelse som gjelder for din bruk av e-post-markedsføringstjenesten (f.eks. U.S. CAN-SPAM Act of 2003, Canadas anti-spam-lovgivning, S.C. 2010, c. 23 og direktiv 2003/58/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 12. juli 2002), og som sådan kreves det at du oppfyller slike lover og eventuelt andre lover i andre rettsområder som gjelder for din bruk av e-post-markedsføringstjenesten og være ansvarlig for enhver overtredelse av slike gjeldende lover.
 15. Utelate å inkludere i hver e-post din gyldige fysiske postadresse (som hvis du befinner deg i USA kan være en gyldig postboksadresse som oppfyller registreringskravene som er fastsatt av United States Postal Service) eller en kobling til denne informasjonen. For mottakere som er basert i EU, må hver e-post i tillegg inkluere senderens foretaksregistreringsnummer og MVA-registreringsnummer eller en link til denne informasjonen;
 16. Inkludere "søppel-e-post", "kjedebrev", "pyramideprogrammer", incentiver (f.eks. kuponger, rabatter, belønninger eller andre incentiver) eller annet materiale i en e-post som oppmuntrer en mottaker til å videresende e-posten til en annen mottaker; og
 17. Unnlate å oppfylle eksport- og importforskriftene for USA og andre land.

Noen bransjer gir høyere enn normale misbruksrater for spam. Derfor kan e-post-markedsføringstjenesten ikke brukes på vegne av visse bransjer og sendere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

 1. Farmasøytiske produkter;
 2. Arbeide hjemmefra, tjene penger på nettet, "bli-rik-programmer" og lede generasjonsmuligheter;
 3. Online handel, daghandeltips eller aksjemarkedsrelatert innhold;
 4. Lån og låninnhold;
 5. Nærings-, urte- og vitamintilskudd;
 6. Gamblingtjenester, produkter eller tips;
 7. Markedsføring på flere nivåer;
 8. Tilknyttete selskapers markedsføring eller enhver type ytelsesmarkedsføring, der en bedrift belønner en eller flere tilknyttede selskaper for hver besøkende eller kunde som bringes av det tilknyttede selskapets egne markedsføringsinnsatser;
 9. Kredittere reparasjon og muligheter for å komme ut av gjeld; og
 10. Forfalskede eller "knock off"-produkter som ser ut til å være et annet merke.

Det er ansvaret ditt å sørge for at innholdet du legger inn i e-postene dine ikke overtrer disse retningslinjene. Weebly har ingen forpliktelse til å gjøre dette, men kan overvåke din konto for å sikre samsvar med disse vilkårene og drift innenfor de akseptable bransjestandardene. Etter vårt skjønn alene, forbeholder vi oss retten til å blokkere e-poster, fjerne innhold, eller forhindre bruk av e-post-markedesføringstjenesten som kan være i overtredelse av det forutgående eller vilkårene (inkludert SendGrid-vilkårene). Du forstår og godtar at vi og eventuelt relevant tredjepart som støtter, legger ut, publiserer eller distribuerer dine e-poster og innhold også har rett til å reformatere, redigere, overvåke, avvise, blokkere eller fjerne hvilke som helst av dine e-poster og innhold og utsette eller si opp e-post-markedsføringstjenesten, helt eller delvis, permanent eller i en viss periode. Ikke i noe tilfelle skal det forutgående gjøre oss ansvarlig eller erstatningspliktig overfor deg eller for samsvar med eventuelle lover eller forpliktelser, da du skal ha ansvar og erstatningsplikt alene.

Hvis du vet om eller har mistanke om noen overtredelser av disse vilkårene, varsle Weebly her. Weebly vil bestemme samsvar med vilkårene etter eget skjønn og forbeholder seg retten til å uten forvarsel ta alle nødvendige tiltak av enhver type (lovlig, teknisk eller på annen måte) eller forhindre UCE og/eller eventuell annen uautorisert e-post, meldinger eller kampanjer fra å komme inn i, bruke eller forbli innenfor vårt nettverk. Vi kan si opp e-post-markedsføringstjenesten og din Weebly-konto når som helst og av hvilken som helst grunn. Hvis din konto avsluttes, kan vi slette den og eventuelt tilknyttet data permanent.

For å levere e-post-markedsføringstjenesten bruker vi aktuelt SendGrids API (www.sendgrid.com); derfor styres din bruk av e-post-markedføringstjeneste også av SendGrids vilkår og retningslinjer, som er i kraft nå og/eller som kan bli effektive i fremtiden ("SendGrids vilkår"), inkludert, men ikke begrenset til SendGrids bruksvilkår og SendGrids personvernserklæring. SendGrids vilkår gjelder i tillegg til disse vilkårene, og du skal overholde begge slik som relevant for e-post-markedsføringstjenesten. Vi kan avslutte enhver tredjeparts tjeneste, inkludert SendGrid, etter vårt skjønn når som helst, uten varsel til deg, uten noe ansvar overfor deg eller overfor tredjeparten. Enhver slik oppsigelse eller enhver handling av tredjepartstjenesten kan påvirke vår evne til å gjøre tilgjengelig noen eller alle funksjonene i e-post-markedsføringstjenesten, og vi vil ikke være erstatningspliktige overfor deg eller noen annen tredjepart for noen slike handlinger.

Vi vil innhente eventuell informasjon som du gir oss i forbindelse med din bruk av e-post-markedsføringstjenesten, slik som kontaktlister (inkludert e-postadresser og eventuell annen informasjon som finnes i slike lister) og innhold som er lagt ut eller som brukes av deg til e-post-markedsføringstjenesten eller på noen annen måte. Vi anerkjenner dine eierrettigheter i slike kontaktlister ("kundeinformasjon") og innhold. Vi kommer ikke til å sele eller leie ut din kundeinformasjon uten din uttrykkelige tillatelse på forhånd og vil ikke bruke din kundeinformasjon til noe annet formål enn som beskrevet i vår personvernserklæring og i disse vilkårene. SendGrid kan ogå bruke kundeinformasjonen og annen informasjon som er forsynt av deg som en del av e-post-markedsføringstjenesten, i samsvar med SendGrids vilkår.

Du gir herved en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende lisens, med rett til å gi på underlisens, bruke, reprodusere, publisere, distribuere, utføre og vise kundeinformasjon, kun som forespurt av oss for å tilby og drive e-post-markedsføringstjenesten.

Du er alene ansvarlig for nøyaktighet, kvalitet, integritet, lovlighet, pålitelighet og egnethet for all kundeinformasjon. Du er ansvarlig for å opprettholde, sikre og oppbevare all kundeinformasjon i samsvar med gjeldende lover og dine avtalemessige forpliktelser, inkludert vilkårene. Du representerer og garanterer at du eier eller har rettigheter i materialet i dine e-poster og kundeinformasjonen som kreves av oss for bruk av kundeinformasjonen som angitt av disse vilkårene.

Ved bruk av e-post-markedsføringstjenesten godtar du at alle e-poster og meldinger og innhold som finnes der er ikke-konfidensielle, og du gir automatisk eller garanterer at eieren av slikt innhold eller intellektuell eiendom uttrykkelig har gitt oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, overførbar, verdensomspennende lisens, med rett til å gi på underlisens, til å bruke, reprodusere, opprette avledede arbeider fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, utføre og vise slikt innhold eller intellektuell eiendom på hvilken som helst måte eller i hvilket som helst medium som nå er kjent eller opprettes heretter, inkludert i forbindelse med våre markedsførings- og kampanjeaktiviteter.

I det omfang det er tillatt ved lov, kan vi lage og oppbevare kopier av all kundeinformasjon som nødvendig for å levere e-post-markedsføringstjenesten og for intern backup og andre juridiske eller lovbestemte formål. Men vi er ikke forpliktet til å bevare kopier av kundeinformasjonen, e-poster og meldinger, innhold eller andre data. Du er ansvarlig for å holde backupkopier av kundeinformasjonen.

Vi gjør ingen representasjon og gir ingen garanti om at innholdet og materialene på våre nettsider og/eller e-post-markedsføringstjenesten er egnet til bruk på steder utenfor USA. De som velger å ha tilgang til e-post-markedsføringstjenesten fra andre steder gjør dette på egen risiko og er ansvarlig for samsvar med gjeldende lokale lover. Vi forbeholder oss retten til å når som helst og etter vårt eget skjønn begrense tilgjengeligheten, mengden og tilgangen til e-post-markedsføringstjenesten til enhver person, geografisk område eller rettsområde.

19. Skadeløsholdelse

Du skal kompensere og holde skadeløs Weebly og dets datterselskaper, lisensgivere, tilknyttede selskaper, ansatte, direktører, agenter, sammerker, partnere, ansatte, etterfølgere og delegerte (kollektivt kalt "kompenserte parter") fra alt ansvar, tap, krav, erstatninger, utgifter, kostnader eller krav (inkludert, men ikke begrenset til rimelige advokathonorarer), som har oppstått eller som gjøres mot de kompenserte partene av enhver tredjepart i forbindelse med ethvert krav som oppstår fra eller er relatert til: (a) din bruk (eller eventuelt andre som bruker din/e konto/er) av tjenesten, nettsidene eller materialene, (b) ditt innhold, (c) eventuelle kommersielle produkter som du tilbyr på eller gjennom nettsidene eller ved bruk av våre tjenester, eller (d) din bruk av domenetjenestene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til ethvert brudd eller overtredelse av disse vilkårene av deg eller eventuelt andre som bruker din konto. Du må samarbeide fullstendig på din kostnad, slik som det kreves av en kompensert part. Hver kompenserte part kan, etter eget valg, innta forsvar av og kontroll over enhver sak som den er kompensert under. Du skal ikke avgjøre noen sak som involverer en kompensert part uten samtykket til den aktuellekompenserte parten.

20. Ansvarsfraskrivelse

 1. DIN BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN GIS PÅ EN "SOM DEN ER"- OG "SOM TILGJENGELIG"-BASIS. VI FRASIER OSS UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ETHVERT SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTREDELSE.
 2. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN SKADE, DATATAP, KUNDEINFORMASJON ELLER LEVERANDØRDATA, INNTEKT ELLER ANNEN SKADE PÅ FORRETNINGER SOM OPPSTÅR FRA FORSINKELSER, FEILLEVEING ELLER MANGLENDE LEVERING AV INFORMASJON, BEGRENSNING ELLER TAP AV TILGANG, SMÅ PROGRAMMERINGSFEIL ELLER ANDRE FEIL, UAUTORISERT BRUK PÅ GRUNN AV DIN DELING AV TILGANG TIL TJENESTEN, ELLER ANNEN INTERAKSJON MED TJENESTEN. DU ER ANSVARLIG FOR Å OPPRETTHOLDE OG SIKKERHETSKOPIERE DATAENE OG INFORMASJONEN SOM KAN HVILE PÅ TJENESTEN. WEEBLY GARANTERER IKKE AT (I) TJENESTEN VIL OPPFYLLE DIINE SPESIFIKKE KRAV, (ii) TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, I RIKTIG TID, SIKKER ELLER FEILFRI, (iii) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS FRA BRUKEN AV TJENSTEN VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, (iv) KVALITETEN PÅ EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM ER KJØPT ELLER ANSKAFFET AV DEG GJENNOM TJENESTEN VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER, OG (v) EVENTUELLE FEIL I TJENESTEN VIL BLI KORRIGERT.
 3. ETHVERT MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅS GJENNOM BRUKEN AV TJENESTEN GJØRES PÅ EGET SKJØNN OG RISIKO, OG AT DU VIL VÆRE ALENE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DATASYSTEMET ELLER TAP AV DATA SOM FØLGER FRA NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE.
 4. ALLE DATA, INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIALER SOM FINNES I ELLER GJØRES TILGJENGELIGE I FORBINDELSE MED TJENESTEN ER IKKE BEREGNET SOM EN ERSTATNING FOR KUNNSKAPEN, EKSPERTISEN, FERDIGHETEN OG BEDØMMELSEN AV SKATTEFAGFOLK, JURIDISKE FAGFOLK ELLER ANDRE FAGFOLK. TJENESTEN GIR INGEN SKATTERÅDGIVNING ELLER JURIDISK RÅDGIVNING. DU ER ANSVARLIG FOR Å FÅ SLIKE RÅD.
 5. DISSE VILKÅRENE GJELDER KUN TJENESTEN. SOM EN DEL AV TJENESTENE SOM LEVERES TIL ANDRE WEEBLY-BRUKERE, LAGRER VI NETTSIDER FOR VISSE TREDJEPARTER ("TREDJEPARTS NETTSIDER"). TREDJEPARTS NETTSIDER INKLUDERER INNHOLD SOM ER GENERERT AV TREDJEPARTER OG IKKE ER UNDER FORVALTNING OG KONTROLL AV WEEBLY. WEEBLY ER IKKE ANSVARLIG FOR SLIKE TREDJEPARTS NETTSIDER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NØYAKTIGHET, EFFEKTIVITET, RIKTIGHET, PÅLITELIGHET, SANNHET, FULLSTENDIGHET ELLER TIDSRIKTIGHET FOR DISSE, ENHVER KOBLING SOM FINNES I DISSE ELLER EVENTUELLE ENDRINGER ELLER OPPDATERINGER AV DISSE, ELLER EVENTUELLE VARER ELLER TJENESTER SOM SELGES PÅ DISSE. DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV EVENTUELLE TREDJEPARTS NETTSIDER STYRES AV VILKÅRENE SOM GJELDER FOR SLIKE TREDJEPARTS NETTSIDER. LAGRINGEN AV ENHVER TREDJEPARTS NETTSIDE AV WEEBLY IMPLISERER IKKE ET BIFALL AV DISSE FRA WEEBLYS SIDE, ELLER AV LEVERANDØREN AV SLIKT INNHOLD ELLER TJENESTER, AV NOEN SOM HELST TREDJEPARTS NETTSIDER.
 6. VERKEN WEEBLY ELLER NOEN ANDRE TREDJEPARTS TILBYDERE, PARTNERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER GARANTERER AT NETTSIDENE, DETS SERVERE, MATERIALENE ELLER TJENESTEN, ELLER NOEN E-POST SOM SENDES FRA NETTSIDENE ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTS TILBYDERE, PARTNERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.
 7. WEEBLY OG DETS LISENSGIVERE GJØR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON OM AT TJENESTENE, MATERIALENE ELLER NETTSIDENE ER PASSENDE ELLER TILGJENGELIG FOR BRUK I ALLE GEOGRAFISKE PLASSERINGER.

21. Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON FOR EVENTUELT DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESMESSIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER FOR TAP AV PROFITTER, GODVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP, SELV OM WEEBLY HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM RESULTERER FRA: (a) BRUKEN ELLER DEN MANGLENDE EVNEN TIL Å BRUKE TJENESTEN; (b) KOSTNADEN AV ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGER AV EVENTUELLE VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER ANSKAFFET ELLER MELDINGER SOM MOTTAS ELLER TRANSAKSJONER SOM INNGÅS I GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN; (C) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (d) ERKLÆRINGER ELLER ATFERD AV EN EVENTUELL TREDJEPART PÅ TJENESTEN; ELLER (e) ENHVER ANNEN SAK SOM ER RELATERT TIL TJENESTEN.

i TILFELLE ET EVENTUELT PROBLEM MED NETTSIDENE, TJENESTEN ELLER MATERIALENE, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL, SOM TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, Å AVSLUTTE BRUKEN AV NETTSIDENE, TJENESTEN OG MATERIALENE. I DET MAKSIMALE OMFANGET SOM ER TILLATT ETTER LOV, SKAL VERKEN WEEBLY, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIG PÅ NOEN MÅTE FOR DIN BRUK AV NETTSIDENE, TJENESTEN, MATERIALENE, DITT INNHOLD, DE KOMMERSIELLE PRODUKTENE ELLER TREDJEPARTS BRUKERGENERERT INNHOLD SOM ER TILJGENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER, EVENTUELL OVERTREDELSE AV INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER ELLER ANDRE RETTIGHETER FOR TREDJEPARTER, ELLER FOR EVENTUELT TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM ER OPPSTÅTT SOM ET RESULTAT AV, ELLER RELATERT TIL, BRUKEN AV NETTSIDENE, TEJNESTEN, MATERIALENE, INNHOLDET, DE KOMMERSIELLE PRODUKTENE ELLER NOEN TREDJEPARTS BRUKERGENERERTE INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDENE.

22. Utelukkelser og begrensninger

NOEN RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING AV ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESMESSIGESKADER SLIK SOM FREMSATT I AVSNITT 20 OG 21. SOM FØLGE AV DETTE KAN DE HENDE AT NOEN AV BEGRENSNINGENE OVENFOR I AVSNITT 20 OG 21 IKKE GJELDER FOR DEG.

23. Begrensede rettigheter fra amerikanske myndigheter

Materialene i tjenesten er gitt med "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, duplisering eller avsløring av USAs myndigheter er utsatt for begrensninger som fremsatt i gjeldende lover og forskrifter. Bruk av materialer av USAs myndigheter utgjør en bekreftelse av våre eiendomsrettigheter i disse.

24. Enighet som å inngå forlik; klassefrasigelse

Vi ønsker å ta opp dine bekymringer eller problemer før du retter et krav mot Weebly. Ta kontakt med oss på http://hc.weebly.com. Vi kontakter det på e-post for å uformelt løse tvisten. Du eller Weebly kan starte en formell tvistseløsningsprosess hvis en tvist ikke løses innen 10 forretningsdager etter din innlevering.

DU KAN KUN LØSE TVISTER MED OSS PÅ EN INDIVIDUELL BASIS, OG DU SKAL IKKE BRINGE ET KRAV SOM EN SAKSØKER ELLER MEDLEM AV EN GRUPPE, KONSOLIDERT ELLER REPRESENTATIV HANDLING (F.EKS. GRUPPESØKSMÅL, GRUPPEFORLIK, PRIVAT GENERELL ADVOKATTILTAK ELLER KONSOLIDERING MED ANDRE FORLIKSHANDLINGER).

Ethvert krav i forbindelse med disse vilkårene som ikke løses gjennom vår uformelle prosess, eller som fremsatt nedenfor, vil bli avgjort i samsvar med de omfattende forliksreglene fra Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") av tre meglere som er utnevnt i samsvar med JAMS-regler. Forliksforhandlingene vil finne sted i San Fransisco, California, på engelsk, og forliksavgjørelsen kan implementeres i enhver domstol. Den vinnende partene i en handling eller sak som oppstår fra disse vilkårene vil ha rett til dekning av kostnader og advokathonorarer. Hvis noen del av disse vilkårene skulle vise seg å være ugyldige eller ikke-gjennomførbare, skal den delen omarbeides til å reflektere partenes opprinnelige hensikt, og de resterende delene vil forbli i full effekt og gjeldende.

Hver part kan bringe et saksmål kun for rettslit pålegg for å stoppe uautorisert bruk eller misbruk av tjenesten eller for å tvinge gjennom intellektuelle eiendomsrettigheter (f.eks. opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet eller patentrettigheter) uten å først engasjere seg i vår uformelle tvisteløsningsprosess eller forliksforhandling. I tilfelle denne avtalen om å inngå forlik ikek gjelder for deg eller ditt krav, vil enhver juridisk prosess foregå fremfor føderal eller statlig domstol i San Fransisco County, California. Du og Weebly godtar å innlevere til personlig og eksklusivt rettsområde for domstolene i San Fransisco, California. UANSETT BESTEMMELSE ELLER LOV OM DET MOTSATTE, ETHVERT KRAV ELLER HANDLINGSÅRSAK SOM OPPSTÅR FRA ELLER RELATERT MED BRUKEN AV TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅRENE, MÅ INNLEVERES INNEN ETT (1) ÅR ETTER SLIKT KRAV ELLER ÅRSAK TIL HANDLING OPPSTÅR ELLER UTELUKKES I ALL FREMTID.

25. Generelt

Vi kan gi varslinger til deg via enten e-post eller vanlig post. Tjenesten kan også gi varslinger om endringer av disse vilkårene eller andre forhold ved å vise merknader eller koblinger til merknader generelt på tjenesten. Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Weebly skal styres av lovene i staten California, uten hensyn til konflikter med lovbestemmelser. Du og Weebly godtar å innlevere til personlig og eksklusivt rettsområde for domstolene som finnes innenfor San Fransisco, California. Weeblys manglende utøvelse eller implementering av en rett eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre noen frasigelse av slik rett eller bestemmelse. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og har prioritet over eventuelle tidligere avtaler (inkludert, men ikke begrenset til eventuelle tidligere versjoner av disse vilkårene). Du kan også være underlagt ekstra vilkår og betingelser som gjelder når du bruker tilknyttede eller andre tjenester, tredjeparts innhold eller tredjeparts programvare. Hvis et eventuelt punkt i disse vilkårene eller integrerte dokumenter holdes av en domstol eller annen kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, er partene likevel enige i at rettten skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsette med full kraft og virkning. Du godtar at uansett bestemmelse eller lov om det motsatte, ethvert krav eller handlingsårsak som oppstår fra eller relatert med bruken av tjenesten eller disse vilkårene, må innleveres innen ett (1) år etter slikt krav eller årsak til handling oppstår eller utelukkes i all fremtid. Avsnittsoverskriftene i disse vilkårene er kun til beleilighet og har ingen juridisk eller avtalemessig virkning. Du godtar og samtykker i at du frasier deg retten til å delta som saksøker eller medlem av en gruppe i et gruppesøksmål eller representativ sak. Videre kan mer enn én persons krav ikke konsolideres under noen omstendighet, i noen form av noen gruppe eller representativ sak eller på annen måte.

26. Overtredelser

Besøk vår Misbruksside for å rapportere eventuelle overtredelser av disse vilkårene.

Endringslogg:

6. november 2017: Avsnitt 8: Klarert eierskap/backup av "innhold". Avsnitt 8 og 11: La til ekstra kundesupportvilkår. Avsnitt 13: La til flere vilkår og betingelser for Apple Pay og Android Pay. Avsnitt 21 og 22: Klarifiserte språk i samsvar med New Jersey Truth-In Consumer Contract Warranty & Notice rights. Fikset noen typografiske feil.

Februar 2016: Avsnitt 18: La til e-post-markedsføringstjeneste. Oppdaterte avsnittsnumre.